luni, 3 septembrie 2012

Conferinţa Naţională a ANBPR - Ediția a XXIII-a

Locul de desfăşurare: Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila;
Perioada: 18-20 octombrie 2012;
Programul Conferinţei include:

  • Lucrări în plen adecvate temei „Viitorul aparţine bibliotecilor în schimbare”
  • Lucrări pe secţiuni desfăşurate în paralel:
Ziua I:
- Cum s-a schimbat biblioteca mea?
(direcţiile schimbării; adaptarea activităţilor şi serviciilor de bibliotecă la nevoile utilizatorilor; impactul schimbării; eficienţa schimbării etc.);
- Colaborări locale în folosul comunităţii; .
(modele de colaborare; eficienţa acţiunilor în colaborare; impactul colaborării în comunitate)
Ziua a II-a:
- Parteneri la dezbateri profesionale externe;
(vizite de documentare; granturi de călatorie; conferinţe internaţionale etc.);
- Prin bibliotecile româneşti şi străine (filme şi montaje fotografice de prezentare);
- Prezentări susţinute de sponsori;
  • Adunarea Generală de Alegeri;
  • Vizita la obiective culturale din judeţul Brăila.
Tema Conferinţei abordează viitorul bibliotecilor ca etapă condiţionată de disponibilitatea şi pregătirea lor pentru schimbare. În condiţiile dezvoltării TIC, schimbarea este un proces continuu, iar bibliotecile, ca parte importantă a societăţii, trebuie să accepte şi să pregătească schimbarea sub toate aspectele: mentalitate, activităţi specifice, servicii eficiente pentru populaţie, suport pentru cunoaştere etc.

Precizări cu privire la aplicaţii:
• Conţinutul lucrărilor/prezentărilor trebuie să fie în concordanţă cu subiectele secţiunilor Conferinţei. Ele trebuie transmise prin e-mail ca fişiere MS Word şi/sau MS Power Point, însoţite de un abstract detaliat (maximum 500 de cuvinte) şi detaliile complete ale autorului/autorilor, până la data de 24.09. 2012.
• Lucrările/prezentările trebuie să aibă în vedere punctele descrise în abstract. Ele vor fi evaluate de Comisia de selecţie a lucrărilor (Daniel Nazare, Monica Avram, Gabriel Cărăbuş) iar prezentatorii vor fi anunţaţi până pe 01.10.2012 dacă au fost acceptaţi;
• Pentru prezentarea lucrării autorii vor avea la dispoziţie maximum 15 minute în cadrul conferinţei;
• Autorul/autorii vor indica detalii de contact complete (inclusiv biblioteca/instituţia pe care o reprezintă) şi vor include o foarte scurtă notă biografică (max. 50 de cuvinte).
• Lucrările/prezentările transmise după data de 24.09.2012 nu vor fi luate în considerare.
Abstractul prezentării trebuie pregătit pe baza formularului de mai jos. Abstractele care nu furnizează toate informaţiile cerute în formular nu vor fi luate în considerare.
Termene:
- Înscrierea pentru participarea la Conferinţa Naţională a ANBPR: 24.09. 2012;
- Transmiterea lucrărilor/prezentărilor pentru înscrierea în Program: 24.09.2012;
- Înscrierea pentru participarea la programul de lucrări pe secţiuni: 24.09. 2012;
- Înscrierea pentru participarea la excursia profesională (din 20.10.2012): 24.09. 2012;

joi, 30 august 2012

Adunare Generala ANBPR-Filiala Hunedoara


 PROCES VERBAL
 Încheiat azi, 10 iulie 2012, cu ocazia alegerilor locale în Filiala ANBPR Hunedoara. Doamna Mariana Marian, preşedinta ANBPR, Filiala Hunedoara, deschide adunarea, şi constată legalitatea acesteia prin prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor filialei (sunt prezenţi 58 de membri din totalul de 82). Se constituie prezidiul adunării, care este format din: Mariana Marian, preşedinte ANBPR, Filiala Hunedoara, Florica Pop, membru în Biroul Executiv ANBPR, Luminiţa Vulcan, Mihaela Ţoţa şi Gabriela Clonţa. Se stabileşte echipa de redactare a procesului verbal, din ea făcând parte Ciprian Drăgan şi Lucia Tănase. În continuare este prezentată ordinea de zi a şedinţei:

1.      Raportul de activitate al filialei pentru perioada 2010 – 2012
2.      Prezentarea raportului financiar pe perioada 2010 – 2012
3.      Alegerea noii conduceri 
4.      Diverse. 
Ordinea de zi se supune spre aprobare. Aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Ia cuvântul doamna Florica Pop: Despre ANBPR cred că ştiţi multe lucruri. Este o asociaţie profesională prosperă, totul este muncă voluntară. Din partea doamnei Doina Popa vă felicităm pentru activitatea desfăşurată în cadrul filialei. Va doresc succes!

La primul punct al ordinii de zi, doamna Mariana Marian prezintă raportul de activitate, ce parcurge o perioadă de doi ani deoarece în luna februarie 2010 s-au desfăşurat ultimele alegeri în cadrul filialei noastre. În acel moment, numărul de membri era de 83, menţinându-se în jurul acestei cifre, în prezent fiind de 82.

            Aceasta este doar o exprimare cantitativă, dar având în vedere faptul că prin profesia pe care o reprezintă, fiecare membru, fiecare bibliotecar este o mare valoare, trebuie să conştientizăm marea forţă pe care o deţinem pe plan judeţean, mai ales atunci când ne gândim că aproape toate comunele, oraşele şi municipiile au câte un reprezentant în această asociaţie.

            Iată de fapt, primul obiectiv pe care biroul executiv şi-l propunea cu doi ani în urmă. Nu putem spune în acest moment că ni l-am atins, dar s-au făcut paşi importanţi în acest sens, dovadă fiind prezenţa dumneavoastră aici şi faptul că aţi început să vă cunoaşteţi, aţi început să comunicaţi, să schimbaţi experienţe.

            Un pas important a fost întâlnirea membrilor filialei în şedinţa din mai 2011, în cadrul căreia au fost sărbătorite 17 colege pentru 20 de ani de activitate în biblioteca publică, iar Lucia Bularda de la Hunedoara, pentru 30 de ani. Tot atunci am aflat că putem lucra foarte bine în echipe chiar dacă venim din localităţi diferite, ceea ce ne leagă este formaţia de bibliotecar şi marile confruntări pe care fiecare dintre noi le are pentru a demonstra importanţa instituţiei pe care o păstorim. Ne-am mai pus apoi întrebarea: ce aşteptăm noi de la asociaţie, şi dacă suntem dispuşi să lucrăm împreună pentru a realiza activităţi, şi a  ne dezvolta profesional şi personal ţinând aproape.

Răspunsul a fost exprimat prin fixarea şi aprobarea altui obiectiv important: obţinerea personalităţii juridice pentru filiala Hunedoara.

În acest sens au fost întreprinse demersurile necesare pentru obţinerea aprobării în cadrul Adunării Generale ANBPR, care a avut loc la Poiana Braşov în perioada 19-21 octombrie 2011, în acest moment fiind în stadiul de întocmire a documentaţiei şi atragerea de resurse pentru capitalul social. Este evident că aceste aspecte le vor fi rezolvate  împreună, fiecare membru fiind invitat să contribuie, fie ca membru fondator, fie ca membru activ.

Dezvoltarea profesională în această perioadă a fost realizată pe mai multe planuri. Au beneficiat de cursuri de calificare prin Centrul de Formare Profesională al ANBPR: 20 de colegi din Biblioteca Judeţeană (Unimarc şi Autorităţi), două colege au parcurs “Bazele biblioteconomiei” iar două cursul „Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă”. De asemenea, Filiala Judeţeană Hunedoara a obţinut o titularizare pe postul de lector în cadrul Centrului de Formare Profesională pe acest din urmă curs. Oferta pentru acest an este deschisă şi ne-am fixat ca obiectiv: cel puţin 12 bibliotecari hunedoreni vor fi în luna august la Buşteni.

            În întâlnirile pe centre zonale de la începutul acestui an, au fost propuse ( de colegele din zona Orăştie şi apoi agreate de ceilalţi colegi) două genuri de activitate: organizarea Balului Bibliotecarului şi excursii sub formă de schimburi de experienţă, mai întâi în judeţ, apoi şi înafara judeţului. Din motive obiective, în acest an nu am reuşit să organizăm balul în săptămâna bibliotecarului, rămâne de văzut dacă o altă perioadă a anului poate fi prielnică, iar pentru excursiile în judeţ am agreat perioada de după concedii, începând cu luna septembrie.

            Colaborarea cu colegii din ţară a fost realizată prin participarea unor delegaţii numeroase la Conferinţele ANBPR, din care au făcut parte bibliotecare din Hunedoara, Vulcan şi Bretea Română.

La Conferinţa de la Braşov (octombrie 2010), a fost prezentată Filiala Hunedoara cu realizări şi perspective. De asemenea o delegaţie a participat la Cafeneaua regională ANBPR de la Herculane, în iulie 2011.

Biroul executiv s-a întâlnit în 5 şedinţe trimestriale  în cadrul cărora s-au discutat paşii pentru îndeplinirea obiectivelor enumerate, participarea şi intervenţiile la Conferinţe, stadiul la care a ajuns asociaţia pe plan judeţean.

Considerăm că suntem încă într-un stadiu de început de dezvoltare. Suprapunerea cu perioada de implementare a Programului Biblionet a determinat o estompare a dinamicii activităţii asociaţiei pe plan local, făcând-o mai puţin vizibilă, dar impulsionând-o în egală măsură.

Şi nu pot să nu remarc aici efortul depus în dezvoltarea serviciilor noi de bibliotecă a colegelor noastre: Daniela Tomuţa de la Biblioteca Comunală Beriu (completarea cererilor pentru subvenţii APIA), Delia Grosu de la Biblioteca Municipală Petroşani (serviciul pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale Lumea în care trăim), Lucia Tănase de la Biblioteca Municipală Hunedoara  (Marşul cărţii), Marinela Bârceanu de la Biblioteca Comunală Mărtineşti (Ludoteca, Traista cu poveşti), Angelica Ruda – Biblioteca Municipală Gheorghe Pârvu din Brad (Clubul de vacanţă), Roxana Bortoş pentru blogul de o excepţională valoare al Filialei nr. 3 a Bibliotecii Judeţene Ovid Densusianu din Deva şi, nu în ultimul rând vă felicit pe voi toţi pentru progresul pe care l-aţi realizat în bibliotecile voastre.

Consider că este foarte important să vedem colaborarea dintre noi ca un factor benefic al dezvoltării noastre profesionale şi personale. Este bine să învăţăm unii de la alţii şi mai ales să fim uniţi.
La punctul doi al ordinii de zi doamna Maria Popa, cenzorul filialei a prezentat, cu transparenţă, situaţia financiară şi destinaţia cotizaţiilor membrilor noştri.

Înainte de a se trece la punctul trei de pe ordinea de zi s-au făcut propuneri pentru comisia de numărare a voturilor. Pentru această comisie au fost propuse Diana Ferencz, Delia Grosu şi Victoria Bufnilă.

La punctul trei al ordinii de zi, s-a trecut la propuneri pentru funcţia de preşedinte al ANBPR, filiala Hunedoara şi la propuneri pentru membrii în Biroul Executiv, deoarece nimeni nu şi-a depus candidatura în cele 15 zile premergătoare alegerilor locale. Pentru funcţia de preşedinte a fost o singură propunere, doamna Mariana Muntean. Întrucât a existat o singură propunere s-au spus la vot ca alegerea preşedintelui să se facă prin vot deschis. Această propunere a fost votată în unanimitate. Apoi s-a trecut la alegerea preşedintelui în persoana doamnei Mariana Marian, care a fost aleasă cu voturi în unanimitate. S-a anunţat noul preşedinte al ANBPR Filiala Hunedoara, doamna Mariana Marian.

Preşedintele filialei Hunedoara propune să se supună la vot faptul că Biroul filialei să fie format din 7 persoane, propunere votată în unanimitate.

S-a trecut apoi la propuneri pentru Biroul Executiv. Au fost propuse următoarele persoane: Mihaela Ţoţa (Biblioteca Judeţeană Deva), Elena Sălan (Biblioteca Municipală Orăştie), Luminiţa Vulcan (Biblioteca Judeţeană Deva), Oana Bălănescu (Biblioteca Orăşenească Petrila), Aurora Şarpe (Biblioteca Comunală Zam) şi Adina Grădiştean (Biblioteca Judeţeană Haţeg). 

Persoanele propuse să facă parte din Biroul ANBPR al Filialei Hunedoara a fost supus votului. Toate persoanele au fost votate cu unanimitate de voturi. S-a făcut menţiunea ca în prima şedinţă a biroului să se aleagă funcţiile din cadrul acestuia. Totodată în cadrul primei şedinţe se vor alege şi cei 3 delegaţi pentru alegerile ANBPR.  


Deva, 10 iulie 2012                                                                  Mariana Lucia Marian

                                                                                                                                                                

               

STATUTUL ANBPR


CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
CAPITOLUL II: OBIECTIVE
CAPITOLUL III: MEMBRI
CAPITOLUL IV: STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ
CAPITOLUL V: PATRIMONIU. ACTIVITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ
CAPITOLUL VI: ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
CAPITOLUL VII: DISPOZIŢII FINALE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR),
denumită în continuare Asociaţia, este o organizaţie profesională ce are drept scop asocierea pe plan naţional a persoanelor fizice şi juridice care prin profesie, atribuţii şi preocupări sunt implicate sau susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării.
Art. 2 Asociaţia funcţionează ca persoană juridică apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, pe baza Statutului aprobat în Adunarea Generală de Constituire din 19 martie 1990, modificat prin Hotărârea Adunării Generale din 28 mai 1992, a Adunării Generale Extraordinare din 25 septembrie 1998 și a Adunării Generale din 30 octombrie 2008, continuând tradiţia Asociaţiei Bibliotecarilor fondată în anul 1990.
Art. 3 Asociaţia are personalitate juridică şi este autonomă din punct de vedere material şi decizional.
Art. 4 Asociaţia are sediul în Bucureşti, Strada Dr. Staicovici nr. 15, Et. 2, Camera 2, Sector 5, posedă cont, siglă şi ştampilă proprii.
Art. 5 Asociaţia se poate afilia la organizaţii internaţionale de profil, poate colabora cu asociaţiile similare din ţară şi din străinătate şi, după caz, se poate asocia în vederea constituirii de noi asociaţii de profil, fără a-şi pierde personalitatea şi statutul juridic.
Art. 6 Prezentul statut conţine principii şi norme obligatorii pentru toate filialele şi membrii Asociaţiei.
CAPITOLUL II
OBIECTIVE
Art. 7 Asociaţia are următoarele obiective generale:
a) protejarea şi promovarea statutului social şi a prestigiului profesiei de bibliotecar;
b) elaborarea de strategii, proiecte pentru politici publice şi programe în domeniul cultural, educaţional şi informaţional;
c) crearea unei infrastructuri de comunicare menită să asigure circulaţia liberă a informaţiilor şi a ideilor la nivelul comunităţii profesionale şi al utilizatorilor serviciilor de bibliotecă;
d) conjugarea eforturilor membrilor Asociaţiei în vederea realizării unui schimb eficient de opinii şi experienţe profesionale pe plan naţional şi internaţional;
e) constituirea de comisii profesionale dedicate unor activităţi, servicii, programe şi proiecte de bibliotecă;
f) stimularea cercetării în domeniile biblioteconomiei şi ştiinţei informării;
g) promovarea normelor, criteriilor şi tehnicilor moderne de management şi a activităţilor specifice de bibliotecă;
h) promovarea programelor de formare şi perfecţionare în domeniile biblioteconomiei şi ştiinţei informării şi domeniilor conexe;
i) asigurarea de competenţe profesionale şi de specializări certificate în calitate de organism acreditat;
j) studierea nevoilor utilizatorilor şi elaborarea de politici publice privind serviciile de bibliotecă;
k) participarea reprezentanţilor Asociaţiei la evaluarea profesională a personalului din bibliotecile publice;
l) participarea Asociaţiei în calitate de iniţiator sau partener la elaborarea, modificarea şi corelarea reglementărilor legislative în domeniu;
m) iniţierea şi participarea la evaluarea şi acreditarea instituţiilor bibliotecare şi de învăţământ biblioteconomic, în calitate de partener;
n) certificarea curriculei pentru profesiile specifice domeniilor de competenţe;
Art. 8 Pentru realizarea obiectivelor sale, Asociaţia desfaşoară următoarele activităţi:
a) comunicarea permanentă cu filialele si consultarea acestora în toate problemele de interes
major;
b) elaborarea, traducerea, editarea şi difuzarea de publicaţii si informatii;
c) acţiuni de promovare a activităţii;
d) acţiuni profesionale, culturale şi de recreere.
CAPITOLUL III
MEMBRI
Art. 9 Asociaţia cuprinde următoarele categorii de membri:
a) membri activi, persoane fizice şi juridice, interesate în realizarea obiectivelor Asociaţiei, care solicită calitatea de membru şi acţionează pentru îndeplinirea prevederilor Statutului;
b) membri de onoare, personalităţi din ţară şi din străinătate care s-au remarcat prin merite deosebite în domeniile culturii, ştiinţei şi artei;
c) mecena, persoane fizice sau juridice care prin acte de mecenat susţin, sub diverse forme, obiectivele Asociaţiei.
Art. 10 Primirea membrilor activi se face prin cerere scrisă adresată biroului executiv al filialei judeţene (persoanele fizice) sau Biroului Executiv al Asociaţiei (persoanele juridice). Birourile aprobă primirea noilor membri cu majoritate simplă de voturi.
Art. 11 Desemnarea membrilor de onoare şi “membru mecena” se face de catre Consiliul de Conducere al Asociaţiei, la propunerea unuia dintre membrii săi, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor săi, la propunerea Biroului Executiv al Asociaţiei; alegerea acestora trebuie ratificată de Adunarea Generală.
Art. 12 Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să respecte Statutul Asociaţiei;
b) să contribuie la îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei;
c) să cunoască programul Asociaţiei;
d) să participe la activitatea filialei judeţene din care fac parte;
e) să achite cotizaţia anuală.
Art. 13 Membrii Asociaţiei au dreptul:
a) să-şi exprime în mod liber opiniile;
b) să fie informaţi cu privire la activitatea filialei judeţene din care fac parte şi cu privire la activitatea Asociaţiei;
c) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere locale şi centrale ale Asociaţiei, precum şi în comisiile profesionale;
d) să participe la adunările generale ale Asociaţiei şi ale filialelor acesteia;
e) să facă propuneri şi să participe la realizarea programelor Asociaţiei şi ale filialelor acesteia;
f) să beneficieze de sprijin pentru participarea la diverse forme de specializare profesională, precum şi la reuniuni de profil (conferinţe, congrese etc.) în ţară şi în străinătate;
g) să solicite sprijinul organelor de conducere ale Asociaţiei sau filialei în orice problemă profesională sau privind drepturile lor de membri ai Asociaţiei;
h) să primească gratuit buletinele informative ale Asociaţiei şi filialelor acesteia;
i) să beneficieze de facilităţi la achiziţionarea literaturii de specialitate editată sau distribuită de Asociaţie;
j) să se retragă la cerere din Asociaţie.
Art. 14 Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:
a) retragere din proprie iniţiativă, prin cerere adresată în scris, după caz, biroului executiv al filialei judeţene (persoanele fizice) sau Biroului Executiv al Asociaţiei (persoane fizice şi persoanele juridice);
b) excludere stabilită de aceleaşi organisme, cauzată de nerespectarea Statutului sau a hotărârilor organelor de conducere ori de neîndeplinirea obligaţiei de cotizare mai mult de un an;
c) deces (persoane fizice) sau desfiinţare (persoane juridice).
CAPITOLUL IV
STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ
Art. 15 Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală a Asociaţiei;
b) Consiliul de Conducere al Asociaţiei;
c) Biroul Executiv al Asociaţiei.
Art. 16 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei.
Art. 17 Adunarea Generală ordinară se convoacă anual, de preşedintele Asociaţiei, cu acordul Biroului Executiv, şi se consideră legal constituită dacă sunt prezenţi minimum 2/3 din numărul total al delegaţilor desemnaţi, conform normelor de reprezentare stabilite de Biroul Executiv. În cazul în care nu se întruneşte numărul minim astfel stabilit, adunarea se consideră legal constituită şi cu minimum 1/2 din numărul total al delegaţilor desemnaţi, dar nu are temei statutar pentru adoptarea de hotărâri privind structurile de conducere ale Asociaţiei.
Art. 18 Adunările generale extraordinare pot fi convocate, după caz, de preşedintele Asociaţiei, cu acordul Biroului Executiv, de Consiliul de Conducere al Asociaţiei, prin votul a minimum 2/3 din membrii săi sau de un grup de iniţiativă, la cererea scrisă a minimum un sfert din numărul total al membrilor Asociaţiei. Adunările generale extraordinare se consideră legal constituite dacă sunt prezenţi minimum 2/3 din numărul total al delegaţilor desemnaţi.
Art. 19 Convocarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare, ordinea de zi şi materialele ce se vor dezbate se fac publice cu cel puţin şapte zile înainte de data desfăşurării adunării.
Art. 20 Ordinea de zi a Adunării Generale poate fi modificată numai cu consimţământul majorităţii simple (1/2 + 1) a membrilor prezenţi.
Art. 21 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) alege prin vot secret preşedintele Asociaţiei, cu jumătate plus unu din voturile delegaţilor prezenţi;
b) alege prin vot secret membrii Consiliului de Conducere al Asociaţiei – preşedintele Asociaţiei fiind membru de drept al Consiliului Asociaţiei şi al Biroului Executiv al Asociaţiei;
c) alege Comisia de cenzori;
d) preşedintele Asociaţiei, Consiliul de Conducere al Asociaţiei şi Comisia de cenzori se aleg pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de revocare de către organul care le-a ales;
e) membrii Consiliului de Conducere al Asociaţiei şi Comisiei de cenzori vor fi votaţi pe liste şi îşi vor ocupa locurile în funcţie de numărul de voturi obţinute;
f) aprobă, modifică sau completează Statutul Asociaţiei;
g) aprobă afilierea la alte organizaţii naţionale, precum şi la organizaţii internaţionale de profil;
h) analizează şi hotărăşte asupra dării de seamă şi aprobă activitatea desfăşurată de Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv ale Asociaţiei;
i) analizează şi aprobă raportul Comisiei de cenzori;
j) aprobă direcţiile de activitate, programul de lucru şi bugetul Asociaţiei;
k) analizează şi aprobă bilanţul şi contul de gestiune ale Asociaţiei;
Art. 22 Consiliul de Conducere al Asociaţiei este organul de conducere a activităţii Asociaţiei
între două adunări generale şi este alcătuit din 21 de membri, precum şi membri supleanţi. Acesta se întruneşte de drept semestrial, şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui. Lucrările Consiliului de Conducere al Asociaţiei sunt statutare cu cel puţin 2/3 din numărul total de membri. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
Art. 23 Consiliul de Conducere al Asociaţiei, al cărui preşedinte este şi preşedintele Asociaţiei, alege dintre membrii săi un prim-vicepreşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar şi şase membri, care împreună constituie Biroul Executiv al Asociaţiei.
Art. 24 Preşedinţii asociaţiilor nou afiliate sunt membri supleanţi ai Consiliului de Conducere al Asociaţiei.
Art. 25 Consiliul de Conducere al Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) aplică şi organizează activitatea prin hotărârile şi planurile de măsuri/activităţi pe care le adoptă pentru îndeplinirea scopurilor Asociaţiei;
b) alege Biroul executiv, potrivit structurii stabilite prin Satut;
c) examinează bilanţul şi cheltuielile anuale;
d) propune bugetul Asociaţiei;
e) aprobă premierea şi acordarea de alte stimulente morale şi materiale pentru membrii Asociaţiei;
f) coordonează activitatea filialelor judeţene conform repartizării stabilite de Biroul Executiv al Asociaţiei.
Art. 26 Biroul Executiv al Asociaţiei asigură conducerea operativă curentă, fiind convocat trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de primvicepreşedinte.
Art. 27 Neparticiparea la trei şedinţe ale Biroului Executiv atrage după sine excluderea persoanei din această structură, şi va fi înlocuită de persoana care urmează ca număr de voturi pe listă.
Art. 28 Biroul Executiv al Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte raportul de activitate al Asociaţiei, planul anual de activitate, stabileşte ordinea de zi şi data adunărilor generale;
b) analizează periodic stadiul îndeplinirii activităţilor propuse prin hotărârile şi planurile de măsuri proprii, ale Consiliului de Conducere al Asociaţiei sau ale Adunărilor Generale ale Asociaţiei;
c) stabileşte cuantumul cotizaţiei;
d) desemnează comisiile de specialitate pe domenii, coordonează şi verifică activitatea acestora. Fiecare comisie este formată dintr-un preşedinte şi un secretar ales dintre membrii comisiei;
e) propune și aprobă orice modificări privind sediul Asociaţiei, cu respectarea prevederilor legale.
f) aprobă, după caz, angajarea, de către Preşedintele Asociaţiei, de personal salariat pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, precum director executiv, coordonator de programe şi alte categorii de personal.
Art. 29 Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) reprezintă interesele acesteia în justiţie, faţă de autorităţi şi faţă de terţi;
b) reprezintă Asociaţia pe plan naţional şi internaţional;
c) face declaraţii în numele Asociaţiei;
d) conduce adunările generale, reuniunile Consiliului de Conducere al Asociaţiei şi ale Biroului Executiv;
e) coordonează şi verifică activitatea Directorului executiv care îi este direct subordonat;
f) prezintă Adunării Generale rapoartele şi direcţiile de activitate ale Asociaţiei precum şi raportul de activitate a Directorului executiv;
g) semnează documentele Asociaţiei;
h) poate acorda, după caz, pentru o perioadă de maximum 3 luni, mandat de reprezentare şi drept de semnătură prim-vicepreşedintelui sau unuia dintre vicepreşedinţi.
Art. 30 Directorul executiv are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea Departamentului Operaţional al Asociaţiei;
b) caută surse de finananţare care să susţină realizarea obiectivelor Asociaţiei;
c) întocmeşte Planul anual de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Departamentului Operaţional al Asociaţiei;
d) propune spre aprobare Biroului Executiv organigrama Departamentului Operaţional al Asociaţiei;
f) semnează acele documente ale Asociaţiei pentru care preşedintele Asociaţiei a dat acord de reprezentare.
Art. 31 În cazul în care preşedintele nu-şi poate îndeplini atribuţiile şi este în imposibilitatea de a acorda un mandat de reprezentare, competenţele sale vor fi exercitate, după caz, până la încetarea mandatului în curs, de prim-vicepreşedinte sau de un vicepreşedinte, potrivit hotărârii Biroului Executiv.
Art. 32 Comisia de cenzori se compune din 3 membri, verifică anual gestiunea Asociaţiei şi prezintă rapoarte despre aceasta Adunării Generale şi Consiliului de Conducere al Asociaţiei.
Art. 33 La nivelul judeţelor se organizează filiale judeţene ale Asociaţiei care au următoarele atribuţii:
a) elaborează proiecte şi programe pentru activitatea proprie şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei;
b) comunică membrilor lor informaţii despre activitatea Asociaţiei;
c) promovează activitatea Asociaţiei şi a filialei, inclusiv pe site-ul Asociaţiei şi pe site-uri proprii;
d) se preocupă de creşterea numărului de membri activi, de susţinători şi de simpatizanţi;
e) asigură resursele necesare desfăşurării activităţii proprii;
f) realizează baza de date cu evidenţa membrilor şi plata cotizaţiei.
Art. 34 Organul de conducere al filialei judeţene este Adunarea Generală a filialei, constituită din totalitatea membrilor Asociaţiei din judeţul respectiv. Ea se întruneşte anual şi o dată la patru ani alege Biroul Executiv al filialei şi Comisia de cenzori.
Art. 35 Biroul Executiv asigură conducerea operativă curentă a filialei judeţene. El este alcătuit din preşedinte, 1-2 vicepreşedinţi, secretar şi 2-3 membri. Procedura de alegere pentru preşedinte este prin vot secret şi direct şi prin vot pe listă pentru ceilalţi membri ai Biroului Executiv al filialei care îşi vor ocupa locul funcţie de numărul de voturi obţinute,.
Art. 36 Biroul Executiv aplică, pe plan local, hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului de Conducere al Asociaţiei.
Art. 37 Filialele judeţene care organizează acţiuni profesionale, programe sau proiecte aprobate de Consiliul de Conducere al Asociaţiei pot fi sprijinite material de Asociaţie, în funcţie de importanţa şi amploarea acestora.
CAPITOLUL V
PATRIMONIU. ACTIVITATE ECONOMICO-FINANCIARĂ
Art. 38 Asociaţia poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare activităţilor sale specifice sau i-au fost donate spre conservare şi valorificare, în condiţiile legii.
Art. 39 Patrimoniul şi resursele financiare ale Asociaţiei sunt constituite din: taxe de înscriere, cotizaţii, fonduri obţinute din editarea şi difuzarea de publicaţii, subvenţii, achiziţii, donaţii şi legate, contracte, precum şi alte venituri, obţinute în condiţiile legii.
Art. 40 Pentru sporirea resurselor sale, Asociaţia poate realiza activităţi economice şi înfiinţa întreprinderi economice conexe.
Art. 41 Filialele judeţene pot solicita personalitate juridică proprie sub tutela Asociaţiei, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
Art. 42 Asociaţia îşi încetează activitatea prin autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală cu majoritate calificată a membrilor săi (2/3 din delegaţii prezenţi). Bunurile băneşti, bunurile mobile şi imobile deţinute de Asociaţie în momentul dizolvării ei vor fi donate unei asociaţii profesionale similare, pentru a fi folosite la realizarea obiectivelor statutare ale Asociaţiei.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 43 Prezentul statut poate fi completat/modificat de Adunarea Generală la propunerea Consiliului de Conducere al Asociaţiei, prin majoritatea simplă de voturi a acesteia.
Data:                                                                                                                      Semnătura:
28 Octombrie 2009                                                                                             Silvia Nestorescu
                                                                                                                             Secretar ANBPR